AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

INFORMACIÓ GENERAL I IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB.

El present avís legal i condicions d’ús (en endavant, “Avís Legal”) regeix l’accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant el nom de domini botiga.santtomas.cat i els seus subdominis (en endavant, el “Lloc Web”). El mer accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, “l’Usuari) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquest Avís Legal. Si no està d‘acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal haurà de deixar d’utilitzar el Lloc Web. L’Usuari ha de llegir aquest Avís Legal cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que el mateix i aquest Avís Legal poden presentar modificacions.

1.- INFORMACIÓ REGISTRAL DEL LLOC WEB
En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’identifiquen les dades següents:

         TITULAR: Fundació Sant Tomàs
         DOMICILI: C. del Sot dels Pradals, 7, 08500 Vic
         CIF: G66918095
         ADREÇA ELECTRÒNICA: info@santtomas.cat
         TELEFON: 93 885 44 82
         DADES REGISTRALS: Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, inscrita amb el número 3.009.

CONDICIONS D’ÚS
Les condicions establertes a continuació regulen l’ús permès del Lloc Web.
        1. Accés

L’accés és públic i qualsevol usuari pot visitar totes les seccions d’aquest Lloc Web.

        2. Modificacions del Lloc Web i interrupcions o errors en l’accés

La Fundació Sant Tomàs es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Lloc Web, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés.

        3. Continguts i enllaços a altres llocs web

La funció dels links, o enllaços, que apareixen en aquest Lloc Web és exclusivament la de proporcionar informació als usuaris i als clients sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà aplicar o completar les dades que s’ofereixen en aquest Lloc Web. La Fundació Sant Tomàs no serà responsable del resultat obtingut a través dels mencionats enllaços.

En tot cas, la Fundació Sant Tomàs no assumeix la responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del Lloc Web, ni pot garantir l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l’usuari per aquest motiu.

Malgrat que els enllaços són supervisats regularment per tal que no ocorri, en el cas que qualsevol usuari o un tercer considerés que el contingut o els serveis prestats pels llocs web enllaçats són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen bens o drets del propi usuari o d’un tercer es prega que es comuniqui immediatament a la Fundació Sant Tomàs - info@santtomas.cat aquesta circumstància, i especialment si els enllaços consisteixen en:

     - Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa     penal espanyola.
     - Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
     - Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
     - Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte de la dignitat de la persona, el principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.

4. Protecció de dades personals

Les dades personals vinculades a aquest Lloc Web respecten les exigències del Reglament General de Protecció de Dades i de la legislació i normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

La Fundació Sant Tomàs tractarà les dades de caràcter personal que es recullin a través d’aquest Lloc Web complint la normativa del Reglament General de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent sobre protecció de dades. Així, la remissió de dades pels interessats és absolutament voluntària i és degudament anunciada.

Finalitats
En particular, les dades que es proporcionen a través del Lloc Web seran tractades per a la gestió del contacte o de la consulta realitzada, i en el seu cas, si es produeix un posterior encàrrec de la gestió professional, administrativa, comptable i fiscal de l’encàrrec, així com l’arxiu d’expedients.

Legitimació del tractament
La legitimació del tractament de dades és el consentiment que presta registrant-se o bé enviant el formulari de contacte o la consulta. Si es produeix l’encàrrec, la legitimació del tractament serà la relació contractual que s’estableixi i el compliment de les obligacions professionals i legals derivades del mateix.

Comunicacions de les dades
Les dades derivades del contacte i la consulta no seran comunicades a tercers. En cas que posteriorment es produeixi un encàrrec, les dades de caràcter personal proporcionades pel client podran ser comunicades als organismes públics o entitats que siguin precises per a la gestió del servei o encàrrec.

Drets dels interessats
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la Fundació Sant Tomàs tracta dades personals que l’afectin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals i a obtenir còpia de les dades personals objecte del tractament, a actualitzar-les, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Com a conseqüència de l’aplicació del dret a la supressió o oposició al tractament de dades personals en l’entorn on-line els interessats tenen dret a l’oblit segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE. Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils.

Pot exercir els seus drets:
        I. Mitjançant escrit dirigit a: C. del Sot dels Pradals, 7 – 08500 Vic
       II. Mitjançant correu electrònic dirigit a: lopd@santtomas.cat
      III. Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@santtomas.cat

         Cookies
La Fundació Sant Tomàs utilitza cookies o galetes quan l’Usuari navega per les diferents pantalles del Lloc Web. Aquestes cookies s’emmagatzemen al disc dur de l’Usuari però no poden llegir les dades contingudes en aquell ni llegir els arxius de tipus cookie que han creat altres proveïdors. No obstant, l’usuari podrà impedir l’emmagatzematge de cookies configurant les opcions del seu navegador. La Fundació Sant Tomàs utilitza cookies amb la finalitat de reconèixer els usuaris que s’hagin registrat i facilitar la seva navegació, alhora que proporcionen informació sobre la data i hora de l’última visita de l’usuari, mesurant alguns paràmetres de trànsit dins el propi Lloc Web i fent una estimació de les visites rebudes, permetent a la Fundació Sant Tomàs enfocar i ajustar els serveis que proporciona a través d’aquest espai de la forma més efectiva.

        En concret, les cookies que utilitza la Fundació Sant Tomàs són les següents:

Cookie Caducitat Finalitat
CONSENT Permanent Cookie que gestiona l’acceptació de les cookies de Google.
_ga Caduca als 2 anys Cookie de Google Analytics que habilita la funció de control de visites úniques. La primera vegada que un usuari entri al Lloc Web a través d'un navegador s'instal·larà aquesta galeta. Quan aquest usuari torni a entrar al web amb el mateix navegador, la galeta considerarà que és el mateix usuari. Només en el cas que l'usuari canviï de navegador, es considerarà un altre usuari.
_gid Caduca a les 24 hores Cookie utilitzada per Google Analytics per distingir els usuaris.
1P_JAR Caduca al cap d’1 mes Cookie utilitzada per Google per personalitzar els anuncis segons els teus interessos.
_gat Caduca al cap d’1 minut    Cookie de Google Analytics que s’utilitza per limitar el percentatge de sol·licituds.
PHPSESSID Sessió Cookie utilitzada pel llenguatge encriptat de PHP per permetre que les variables de sessió siguin guardades al servidor web. Aquesta cookie és essencial pel funcionament de la web.

     

      5. Drets reservats

La Fundació Sant Tomàs és la propietària legítima de tots els drets legals del Lloc Web, pel que fa a les imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d’elements que el composen. En conseqüència, l’usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest Lloc Web no pot, sota cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, transformar-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i altres elements continguts al Lloc Web sense el consentiment exprés i per escrit de la Fundació Sant Tomàs. Queda únicament autoritzada la simple visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l’Usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones, empreses o entitats.

Qualsevol altra utilització diferent a l’autoritzada en les presents condicions general d’ús queda expressament prohibida.

La Fundació Sant Tomàs es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al seu Lloc Web, en cas de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis.

       6. Responsabilitats

La Fundació Sant Tomàs no serà, en cap cas, responsable pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directament o indirecta, de la falta de lectura d’aquest avís, o de l’incompliment de les obligacions especificades en les condicions establertes en el mateix. Tanmateix, d’acord amb l’exposat en aquestes condicions, la Fundació Sant Tomàs exclou qualsevol responsabilitat pels danys de tota naturalesa que, fora del seu control efectiu, es puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés al Lloc Web o als seus continguts.

       7. Enllaços de tercers al Lloc Web de la Fundació Sant Tomàs. Hiperenllaç i “framing”

La realització d’un enllaç i/o “framing” des del vostre lloc web cap al Lloc Web implica que qui ho fa, accepta i s’adhereix sense reserves a les condicions generals d’ús del servei, a tots els altres termes i condicions del servei d’aquest espai web. Solament es permet l’enllaç i/o “framing” cap a l’adreça del Lloc Web. Qualsevol altre enllaç inicial cap a un nivell inferior, requerirà del consentiment exprés i per escrit de la Fundació Sant Tomàs.

Queda expressament prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol tipus que emboliquin la pàgina web o que permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través d’adreces d’Internet diferents a les del present Lloc Web.

L’enllaç, o el lloc web d’enllaç, no podrà desenvolupar activitats o col·locar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.

      8. Llei aplicable

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

© 2024 Fundació Sant Tomàs · Tots els drets reservats

Menú

Settings